Kurz přípravy na canisterapii

 
Zabývám se přípravou týmů na canisterapii. Jsem zkušební komisařka, testuji,vystavuji certifikáty a provádím recertifikaci canisterapeutických týmů.
 Poskytuji poradenství v canisterapii, pomáhám začínajícím týmům při nástupu do praxe.


V případě zájmu pište na: kara69@seznam.cz


Více o kurzu Přípravy na canisterapii:

 
Co to je canisterapie?
Canisterapie je vlastně léčba psem, během níž se využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka.
 
Jaký pes je pro canistrapii vhodný?
Na plemeni nezáleží, základním předpokladem je klidná a vyrovnaná povaha. Velmi kladný a silný vztah k lidem, kontaktnost psa vůči lidem. Snášenlivost a neagresivita k dalším psům.
 
Výcvik je veden systematicky pomocí pozitivního posilování.
 
K organizaci:
Kurz obsahuje 10,5 výcvikových hodin. Každá lekce obsahuje trochu teorie, ale hlavně se budeme věnovat praktické přípravě týmu.
Podmínkou účasti týmu je zvládnutá základní poslušnost psa, té se budeme věnovat okrajově. Většinu času věnujeme přípravě na praxi canisterapeuticého týmu, včetně nácviku komunikace a aktivit s klienty. Určitě se budeme věnovat i přípravě na polohování a polohování.
Lekce na sebe vzájemně navazují, účastnit se lze jen celého kurzu.