Kurz přípravy na canisterapii


další běh KURZU přípravy na canisterpii plánuji na podzim/zimu 2019.

 

Více o kurzu Přípravy na canisterapii:


 
Co to je canisterapie?
Canisterapie je vlastně léčba psem, během níž se využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka.
 
Jaký pes je pro canistrapii vhodný?
Na plemeni nezáleží, základním předpokladem je klidná a vyrovnaná povaha. Velmi kladný a silný vztah k lidem, kontaktnost psa vůči lidem. Snášenlivost a neagresivita k dalším psům.
 
Výcvik je veden systematicky pomocí pozitivního posilování.
 
K organizaci:
Kurz obsahuje 9 výcvikových hodin. Každá lekce obsahuje trochu teorie, ale hlavně se budeme věnovat praktické přípravě týmu.
Podmínkou účasti týmu je zvládnutá základní poslušnost psa, té se budeme věnovat okrajově. Většinu času věnujeme přípravě na praxi canisterapeuticého týmu, včetně nácviku komunikace a aktivit s klienty. Určitě se budeme věnovat i přípravě na polohování a polohování.
Lekce na sebe vzájemně navazují, účastnit se lze jen celého kurzu.


Přihlášky emailem na kara69@seznam.cz, do přihlášky uveďte: Vaše jméno a púříjmení, věk a zda máte s canisterapií zkušenost. Jméno a plemeno psa, jeho pohlaví a věk.


Cena kurzu je 2000,-Kč/tým. Údaje k platbě obdržíte po potvrzení přihlášky a za předpokladu, že se na kurz přihlásí minimálně 4 týmy. V případě nenaplnění minimálního počtu týmů nebude kurz zahájen.

Kurz není zakončen zkouškami a v ceně kurzu není obsažena platba za zkoušky. Zkoušky budou vypsány v samostatném termínu.


Těším se na Vás :)