Halové cvičení pro lovecké psy

Pro majitele loveckých psů jsem připravila cvičení v hale. Vhodné pro všechny plemena loveckých psů.
 
CVIČENÍ V HALE PROBÍHÁ VÝHRADNĚ V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH!
 
Obsah halového cvičení: poslušnost, ovladatelnost, práce u nohy, nácvik a upevnění práce s píšťalkou, nácvik a upevnění klidů, spolehlivý aport, cvičení proti záměně aportu, pachové práce, nácvik šoulačky a následování, odložení, odložení s rušivkami, odložení s ukrytým vůdcem, hry na rozvoj pachových prací, hry na rozvoj soustředění, základ na přesné stopování a mnoho dalšího....
 
Přihlášení:
Pokud již se mnou cvičíte, přihlášení přes sdílenou tabulku docs.google.com/spreadsheets/d/1v_j_Wwt1JNdPBpl7vcKFU0zuhVpy6g2K6gz-GKqgQys/edit#gid=0
Přihlášení se stává závazným 24 hodin před vypsaným termínem a časem. Pokud budete přihlášeni a nedorazíte, budu požadovat úhradu 50% vypsané ceny - tato částka bude použita na pokrytí nákladů na pronájem haly.
Minimální počet psů na lekci jsou dva přihlášení psi. POkud nebude minimální počet psů naplněn, nebude se lekce konat
Pokud se mnou chcete začít cvičit a ještě jste se mnou necvičili, napište prosím na email kara69@seznam.cz.
 
Cena a platba:
200,-Kč/lekce/cvičíci pes
Odchov CHS Cedletes 50% sleva z uvedené částky
 
S sebou:
psa, lovecké vodítko nebo hladký obojek a přepínací vodítko přes rameno, mnoho pamlsků, hračku na odměnění psa, dummy nebo jiný aportovací předmět který váš pes nosí, misku na vodu pro psa, vhodný oděv a obuv podle počasí (v hale vám může být chladno)
 
Bližší údaje o hale:
Hala je v prvním patře, přístup do patra je po železných příkrých schodech. Dbejte bezpečnost sebe a svého psa! Volný pohyb psů v budově kde se hala nachází je z bezpečnostních důvodů zakázán, vstupujte vždy se psem na vodítku. Do budouvy vstupujte pouze s řádně vyvenčeným psem, venčení v budově a v hale není dovoleno.
K venčení slouží přilehlá louka, uklízejte prosím po svých psech a nedovolte jim obtěžovat případné chodce nebo osoby bydlící v okolí haly.
V hale je tekoucí voda, WC, možnost uvaření čaje nebo kávy.
 
Další pokyny:
Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem. Účast na lekcích na vlastní odpovědnost.