Canisterapeutický víkend se zkouškami

NYNÍ NENÍ VYPSÁN DALŠÍ TERMÍN. NA OPAKOVÁNÍ CT VÍKENDU SE MŮŽETE TĚŠIT NA PODZIM 2019

sobota od 9:00 do cca 16:00, neděle od 9:00 do cca 15:00

Kde: Tvarůžkova 2492, Rožnov pod Radhoštěm

Určeno všem, kteří mají zájem o canisterapii a mají vhodného psa. Na plemeni psa nezáleží, ani na tom zda má PP nebo je to kříženec. Důležitá je nekonfliktní, přátelská povaha se silnou vazbou na člověka. Rovněž lidský člen budoucího CT týmu by měl být nekonfliktní, s příjemným vystupováním a silným sociálním cítěním.

Náplň:

Teorie - dozvíte se co je to canisterapie, kde a jak ji můžete dělat, legislativní požadavky, bezpečnost a hygiena v canisterapii, formy canisterapie, cílové skupiny a jejich specifika a mnoho dalšího...

Praktická část - zjistíme zda jste vy a váš pes na canisterapii vhodní, nácvim základních dovedností, nácvik speciálních dovedností, trénink a rozvoj komunikačních dovedností pro uplatnění v CT praxi, nácvik vedení a provádění canisterapie s ohledem na specifika cílových skupin a mnoho dalšího....

Během akce se dozvíte spoustu rad, podnětů a poznatků od zkušených lektorek. Rovněž vám doporučíme která cílová skupina je pro váš tým vhodná a poradíme vám jak s canisterapií začít.

Canis víkendu se mohou účastnit i týmy, které již zkoušky mají a chtějí si rozšířit své znalosti, případně potřebují recertifikaci. Po dohodě lze dohodnout jen účast na recertifikačních zkouškách.

Zkoušky/recertifikace - probíhají podle zkušebního řádu spolku SmilinDog z.s., tento bude přihlášeným odeslán na email. Týmy budou sledovány lektorkami/komisařkami po celou dobu víkendu i zkoušek, zaměří se především na spolupráci psa a lidského člena týmu.

V případě konfliktního chování k lidem i psům si pořadatel vymezuje právo účastníka z akce vyloučit bez nároku na finanční náhradu.

V případě zájmu poskytneme na místě i poradenství z oblasti canisterapii - platí jen pro účastníky akce.

Lektorky/zkušební komisařky:

Kamila Raiskubová - zakladatelka, předsedkyně a jednatelka spolku SmilingDog z.s. Aktivně se canisterapii věnuje od roku 2009, v této problematice se vzdělává a zvyšuje svou profesní kvalifikaci. Se svými psy poskytuje pravidelnou canisterapii 2-3x týdně u dětí a seniorů. Pořádá a aktivně se účastní akcí vzdělávácích akcí na podporu a rozvoj canisterapie u všech věkových skupin. Účastní se veřejných vystoupení s cílem propagace canisterapie. Od roku 2013 připravuje canisterapeutické týmy a působí jako zkušební komisařka. Je instruktorkou poslušnosti, obedience a loveckého výcviku - těmto oblastem se se svými psy i aktivně věnuje.

Kateřina Kotoučková - koordinátorka a zkušební komisařka spolku SmilingDog z.s. Poradkyně v sociální práci, vystudovala psychologii na Ostravské universitě. V rámci výkonu povolání absolventka mnoha kurszů se zaměřením na sociální a mezilidské vztahy. Canisterapii se aktivně věnuje od roku 2014, v této problematice se stále vzdělává a zvyšuje svou profesní kvalifikaci. Se svými psy provádí pravidelnou canisterapii 2x týdně především u dětí. Spolupořádá a aktivně se účastní akcí a vzdělávacích aksí na podporu a rozvoj canisterapie u všech věkových skupin. Účastní se veřejných vystoupení s cílem propagace canisterapie. Se svými psy se aktivně věnuje poslušnosti, canisterapii a loveckému výcviku.

Přihlášení:

emailem na kara69@seznam.cz. Do předmětu emailu uveďte CT víkend 2018, do emailu vaše jméno a příjmení, jméno plemeno a věk psa a informaci, zda již máte s canisterapií zkušenost. Po potvrzení přijetí přihlášky obdržíte údaje k platbě. Přihláška se stává platnou po uhrazení poplatku za Ct víkend+zkoušky. Platba je přenosná na jiného účastníka. V případě neúčasti a nenalezení náhradníka si pořadatel vymezuje právo ponechat 50% uhrazené částky na pokrytí nákladů spojených s akcí.

Ceník:

Canisterapeutický víkend (účastník obdrží Osvědčení o absolvování) 2000,-Kč/pes

Canisterapeutické zkoušky 800,-Kč/tým

Organizační pokyny:

Akce proběhne v kryté hale s umělou trávou. hala je v I podlaží, do kterého vedou železné příkré schody. Dbejte na bezpečnost a vstupujte pouze se psem na vodítku!

Hala je omezeně vytápěna - teple se oblékněte a obujte. K dispozici je omezený počet klecí, raději si vezměte svou pokud máte. Vezměte si podložku na ležení pro svého psa.

K dispozici: WC, tekoucí voda, varná konvice, mikrovlnka, čaj a káva pro účastníky zdarma. Malé občerstvení zdarma. Oběd pořadatel nezajišťuje, je možné si objednat v nedaleké pizzerii (není v ceně akce).

Podmínky účasti:

Očkovací průkaz psa s vyznačeným platným očkováním.

CT víkend doporučejeme absolvovat se psem, který má minimálně 12 měsíců.

CT zkoušek se mohou účastnit pouze psi starší 15 měsíců.

Háravé feny jen po dohodě s pořadatelem a pouze do max.5 dnů od počátku hárání. Pokud se přihlášená fena rozhárá, bude vám vrácena celá zaplacená částka.

Účast na akci na vlastní odpovědnost. Pořadatel nenese odpovědnost za škody způsobené psem, ani za případné zranění psa nebo psovoda.

Venčení psů na přilehlé louce, psy mějte pod kontrolou a uklízejte po svých psech exkrementy.

Těšíme se na Vás,

Kamila a Katka