Setkání canisterapeutů a recertifikace CT týmů

neděle 5.12.2021
 
od 9 hodin
 
kde: Vetmanie, Frýdlantská 2492, Frýdek - Místek https://www.vetmanie.cz/
 
Určeno pro canisterapeuty spolku SmilingDog z.s.
 
Náplní setkání bude výměna zkušeností a info o činnosti jednotlivých týmů. Všichni účastnící si vhodnou formou připraví info o své činnosti, kde  jak často na ct docházejí, včetně informace o věkové skupině, handicapu a činnostech které jsou náplní praktických canisterapií týmů.
Recertifikace proběhne formou modelových situací, které mohou při canisterapii nastat. 
 
Přihlášení:
emailem na kara69@seznam.cz. Do předmětu emailu uveďte Setkání canisterapeutů. 
Poplatek pro členy spolku: 400,-Kč (nájem + zkouška) bude vybrán na místě.
 
 S sebou:
očkovací průkaz psa s vyznačeným platným očkováním, pomůcky na caisterapii, deku nebo podložku na polohování
 
Na místě je možné uvařit si čaj nebo kávu, je tam WC a místnost kde budeme je vytápěná. Je tam koberec, v závislosti na počasí si vemte přezůvky a ručník na otření psa. Oběd si doneste, nebo je možné si objednat a nechat dovést.
 
 
Účast na akci je na vlastní nebezpečí. Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem, ani za případné zranění psa nebo psovoda.
Pořadatel si vyhrazuje právo nepříjmout přihlášku bez udání důvodu, a v případě nevhodného chování psovoda nebo psa vyloučit zájemce z akce bez náhrady.