Novinky

Novinky z Cedletes smečky

24.06.2016 10:38

Rok 2015

Rok 2016

Rok2017

Rok 2018

ROK 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

13.ledna 2022 se v naší chovatelské stanici narodilo 7 krásných flatích chlapečků. 

Nádherně prospívají a mají se čile k světu, jsou to prostě frajeři!

Přijímáme rezervace!