Podzimní zkoušky retrívrů nanečisto - 18.10.2015

22.09.2015 21:18

Kamila Raiskubová

ve spolupráci

s Regionálním střediskem RK Ostrava a MS Tetřev Chlebovice

pořádají

PODZIMNÍ ZKOUŠKY retrívrů ,,nanečisto“

18.10.2015 v Chlebovicích

Chcete si vyzkoušet zkouškovou atmosféru? Potřebujete načerpat zkušenosti a chcete vědět, jak to na loveckých zkouškách chodí? Potřebujete vědět, jaká je úroveň výcviku Vašeho retrívra? Chcete si zasoutěžit? Láká Vás možnost strávit den ve společnosti retrívrů a jejich vůdců?

Připravili jsme pro Vás jedinečnou možnost – Podzimní zkoušky retrívrů nanečisto.

PZ nanečisto proběhnou v honitbě v Chlebovicích, místo setkání účastníků bude upřesněno.

(V honitbě v Chlebovicích budeme příští rok pořádat PZ se zadáním titulu CACT.)

Soutěžní disciplíny a jejich provedení se budou řídit platným Soutěžním klubovým řádem RK pro retrívry, platným od 1.1.2015.

Soutěžící projde všechny disciplíny PZ, a to i v případě, že na některé z disciplín nebude úspěšný a obdrží známku 0 (nula).

Získané ohodnocení bude přepočítáno koeficienty v bodovací tabulce. Na závěr zkoušek nanečisto bude vyhodnoceno pořadí všech soutěžících. Pro všechny soutěžící máme připraven diplom a drobné ceny.

Bude vyhlášen vítěz zkoušek nanečisto a vítězové zástupců jednotlivých plemen retrívrů.

Program:

8:30 – 8:50 sraz účastníků, prezence a veterinární prohlídka psů

9:00 – zahájení zkoušek, přesun do honitby

Cca 15:00 – vyhodnocení zkoušek a výsledků

Rozhodčí:

Milan Bílý (vedoucí Regionálního střediska RK Ostrava)

Kamila Raiskubová (výcvikářka)

Pomocník:

Martin Čibera

Startovné:

450,-Kč

Úhrada startovného bankovním převodem na účet 157733480/0600, variabilní symbol 18102015, do poznámky pro příjemce uvést Vaše příjmení + PZ nanečisto.

Přihláška bude akceptována až po přijetí platby na účet. Startovné je přenosné na jiného účastníka, ale nevratné. V případě neúčasti bude použito na úhradu nákladů spojených s PZ nanečisto.

V den konání zkoušek bude na místě vybírán poplatek za zvěř a střelce ve výši 100,-Kč. Na PZ nanečisto se nelze účastnit s vlastní zbraní.

Přihlášky:

Přihlášení přes přihlašovací formulář přes tento odkaz:

docs.google.com/forms/d/1_ZAW8BvTvmEZdSoa2k9B6fDb3XQ7bTZfGtpQKBDD86A/viewform?usp=send_form

Uzávěrka přihlášek: 12.10.2015

Maximální počet účastníků: 12

Veterinární podmínky:

1) Při prezenci předloží vůdce očkovací průkaz psa, s vyznačeným platným očkováním.

2) Akce se mohou účastnit pouze klinicky zdraví psi, v dobré kondici.

3) Ke zkoušce nebudou připuštěny háravé feny, feny ve druhé polovině březosti a feny do 50 dní po porodu.

4) Psi, kteří neprojdou veterinární přejímkou, se nesmí akce účastnit.

Všeobecné podmínky:

1) Volné pobíhání psů během zkoušek není dovoleno.

2) Pořadatel neručí za škody způsobené psem, ani za případné poranění nebo ztrátu psa.

3) Účast vůdců na vlastní nebezpečí.

4) Pořadatel má právo vyloučit ze zkoušek agresivního psa. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze zkoušek vůdce s nesportovním chováním.